Bemutatkozás

Ügyvédi irodánk Pápa belvárosának szívében, a sétáló utca városképi jelentőségű műemlék jellegű saroképületének emeletén működik, a Budapest Bank fiókja felett. A külső megjelenéssel összhangban alakítottuk ki a belső helyiségeinket is – megőrizve a több mint 100 éves épület patinás eleganciáját -, felszerelve ugyanakkor a kényelmes munkavégzést biztosító egységes berendezéssel és irodatechnikával.

/files/outer/outer1_th.jpg /files/outer/outer2_th.jpg /files/outer/outer3_th.jpg

Irodánk története

A Decsi Ügyvédi Irodát 1998-ban - a már évtizedek óta ügyvédi praxist folytató - apa (dr. Decsi János) és a hozzá az egyetem befejezését követően 1993-ban csatlakozó fia (dr. Decsi Péter) egyéni ügyvédek alapították. Az iroda munkáját kezdetektől fogva ügyvédjelölt(ek) és több fős titkárság is segíti. (alkalmanként lehetőséget biztosítunk joghallgatók számára szakmai gyakorlatuk eltöltéséhez is). 

A jogilag is intézményesült társas iroda alapítása logikus válasz volt a 90-es években intenzívvé vált jogszabályalkotás, a magángazdaság kiteljesedése, az idegen ajkú külföldi ügyfelek megjelenése következtében sokrétűbbé váló ügyvédi feladatokra: Munkánkat úgy igyekszünk megszervezni és beosztani, hogy az egyes ügytípusokkal az adott jogterületen legjártasabb kollégánk foglalkozzon, a legkomplexebb ügyek gyors és szakszerű megoldására szükség esetén munkacsoportot hozva létre. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy ügyfélfogadási időben legalább egy jogász az irodában folyamatosan elérhető legyen, így a sürgős vagy azonnali intézkedést igénylő ügyekkel hozzánk forduló ügyfeleinket is megfelelően ki tudjuk szolgálni. 

Dr. Decsi János halálát követően, 2016. évtől az ügyvédi tevékenységet dr. Decsi Péter egyéni ügyvédként folytatja tovább az irodához előző évben csatlakozott dr. Kiss Alexandra ügyvédjelölttel együttműködve. 

Elveink:

Ügyvédi tevékenységünknél kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk forduló ügyfelek ügyei a lehető leghamarabb és a legegyszerűbb módon oldódjanak meg.

Valljuk, hogy a vitázó felek érdekét jobban szolgálja egy lehetséges kompromisszumos egyezség, mint egy évekig elhúzódó bizonytalan kimenetelű peres eljárás!

Törekszünk ügyfeleinket az eljárásunkba bevonva pontosan és korrekten tájékoztatni, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítva számukra az ügy megoldásához szükséges megalapozott döntések közös meghozatalára.

Belső megjelenés

3 egységes berendezésű ügyvédi dolgozószobánk valamint 2 légkondicionált tárgyalónk mellett külön ügyfélváró (nyári időszakban nyitott tetőterasszal), konyhasarok és irattár biztosítják, hogy egyidőben több különböző ügyfelet (ügyfélcsoportot) tudjunk kényelmes és diszkrét körülmények között kiszolgálni.

/files/inner/inner1_th.jpg /files/inner/inner2_th.jpg /files/inner/inner3_th.jpg /files/inner/varo_th.jpg
További képek

Irodatechnika:

Irodánk a legmodernebb számítógépes hálózattal és távközlési technikával rendelkezik. Számítógépeink internetes hozzáféréssel állandó on-line eléréssel rendelkeznek az IM cégadatbázisához és a Földművelésügyi Minisztérium teljes földhivatali adatbázishoz (TAKARNET), valamint egyéb munkánkhoz szükséges adatbankokhoz.

  • /files//e_cegjegyzek.gifElektronikus CÉGELJÁRÁS: Irodánkban a gazdasági társaságokkal kapcsolatos cégeljárást elektronikus (internet alapú) ügyintézéssel végezzük, így ügyfeleink részére mind a cégtörvényben az ilyen típusú eljárásokra nyújtott illeték- és díjkedvezményt, mind a rövidebb határidővel történő cégbejegyzést biztosítani tudjuk. (pl. Cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelem közzétételi díja a papír alapú cégeljárásnál szokásos díjnak csupán 20%-a!)

  • /files//takarnet.gifTAKARNET -Országos online ingatlan-nyilvántartás: segítségével az ország valamennyi földhivatalából ingatlan adatokat és tulajdoni lapokat kérhetünk le - néhány másodperc alatt - ügyfeleink számára az interneten keresztül.

  • /files//ceghirek.gifCÉGHÍREK - Naprakész betekintés a cégadatokba: partner cégeiről megtudhatja, hogy esetlegesen felszámolás, vagy végelszámolás alatt állnak-e, tájékozódhat a tulajdoni viszonyokat illetően és a cégkivonatukban szereplő minden más adathoz is hozzájuthat.

  • /files//complex.jpgCOMPLEX Online jogi adatbázis: Irodánk állandó előfizetője a legnagyobb magyar jogi kiadó jogszabály-gyűjteményének, amelynek naponként frissített elektronikus adatbázisából valamennyi magyar és (EU) úniós jogszabály hatályos szövegéhez hozzáférünk.

  • /files//e_szigno.gifElektronikus-ALÁÍRÁS: ügyfelek jogügyleteinek fokozott biztonsága érdekében a 2007. évi LXIV. tv. lehetőséget biztosít az elektronikus aláírással rendelkező ügyvéd részére, hogy az előtte bemutatott hatósági igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) nyilvántartási adatokkal való egyezőségét és érvényességét a személyi adat- és lakcímnyilvántartó, a járművezetői engedély-nyilvántartó, az útiokmány-nyilvántartó, vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartó hatóságoknál ellenőrizze, így elkerülve az esetleges visszaéléseket.

  • Elektronikus IKTATÓ és ARCHIVÁLÓ rendszer: irodánkban minden beérkező és kimenő küldemény és dokumentum elektronikusan, scannelés útján kerül iktatásra, mely gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést eredményez. Számítógépeink összes adatállományának biztonsági mentésére is sor kerül az archiválás során, így elkerüljük az adatvesztés lehetőségét.

  • /files//revol.jpgElektronikus ÜGYINTÉZÉS: Irodánk teljes pénzügyi nyilvántartását, bankszámlaforgalmát és számlázását speciális számítógépes programok segítségével végezzük.

  • /files//xfmail.png Elektronikus-LEVELEZÉS : Irodánk mind a honlapunkon keresztül, mind eletronikus (email)címünk segítségével közvetlenül is elérhető. Szívesen fogadjuk valamennyi - elektronikus küldeményként - hozzánk érkező megkeresését!


Nyomtatás Ugrás a főoldalraUgrás az oldal tetejére